2022-10-17

Dataettan har stängt vecka 11 och vecka 12

Intervju i Akademikerförbundet SSRloading=

2022-07-14

Intervju i Akademikerförbundet SSR

1