Intervju i Akademikerförbundet SSR

2022-07-14

Lotta Lir
Jag ställde frågor på ett annorlunda sätt.
På It-företaget Left is Right har de flesta anställda en neuropsykiatrisk diagnos. En av dem är konsultchefen Lotta Rizzo, som berättar om en arbetsplats många kan lära av.