Intervju av arbetsmiljöforskning.seloading=

2021-12-28

Intervju av arbetsmiljöforskning.se

Misstag är okej och vissa arbetsuppgifter kan väljas bort. Om ledarskapet är öppet och flexibelt...

2021-12-28

Intervju av Attention

Lotta Rizzo var 45 år när hon fick sin Asperger diagnos. Det innebar både en sorg och en lättnad....
1