2021-12-28

Intervju av Attention

Lotta Rizzo var 45 år när hon fick sin Asperger diagnos. Det innebar både en sorg och en lättnad....

2019-07-14

Från tidningen syre

1