Om oss

Left is Right är ett team IT-specialister med olika kompetenser och inriktning. Det gör att vi kan leverera både specialiserade tjänster och helhetslösningar. Vi ser till att det funkar för våra kunder och inget faller mellan stolar!
Sara Rossi Photography 207

Vår personal

Left is Rights anställda har olika IT-kompetenser och fokuserar på det de är bäst på. Några är specialister och andra generalister. Vi har en drifttekniker, nätverkstekniker, supporttekniker, datorreparatör, systemvetare, utvecklare, testare, it-pedagog och dataskyddsombud som hjälper våra kunder.

Sara Rossi Photography 215

Bakgrund

Inom IT efterfrågas medarbetare som är detaljorienterade, analytiska, uthålliga, lojala och har förmåga att tänka utanför boxen vid problemlösning. Det är något som många med diagnosen AST 1 (autismspektrumtillstånd, högfungerande autism, Asperger) har naturligt förutom hög intelligens. I Silicon Valley betraktas diagnosen ofta som en fördel när techbolagen rekryterar.

I Sverige har vi inte kommit lika långt ännu. Left is Right var tidig med att se möjligheterna. Företaget startade år 2011 med en vilja att skapa arbetstillfällen för personer med kvalificerad IT-kompetens och autism.

Flera anställda hos oss har diagnosen AST 1. Vi vill gärna berätta det eftersom vi är stolta över våra ovanligt kompetenta medarbetare.