IT-support

Left is Right hjälper er via epost, telefon, på distans och, vid behov, på plats.

Komplett IT-Support åt små och medelstora företag

Hämta vårt supportverktyg TeamViewer här

Left is Right kan erbjuda IT-support, drift och förvaltning, så att ni kan fokusera på kärnverksamheten.

Ett urval av våra tjänster inom support:

  • Effektiv förvaltning som säkerställer att företagets IT-investeringar får avsedd nytta på verksamheten.
  • IT-support på distans, vilket innebär hjälp över telefon, e-post och fjärrstyrning. Dessutom besöker vi er regelbundet och finns på plats när något särskilt inträffar.
  • Hantering av beställningar, backupplösningar och mjukvarulicenser mm.
  • Kontinuerlig drift och underhåll av teknisk infrastruktur och IT-stöd med särskild uppmärksamhet på säkerhet. Vi hjälper er att planera och installera nätverk och annan utrustning vid nyetableringar.
  • GDPR regelefterlevnad.

Systemutveckling      Testning