Från P4 Sveriges radio

2015-07-14

Lotta r
Alla som Lotta är chef för har Asperger eller ADHD
Alla IT-konsulter på Lotta Rizzos företag har en eller flera diagnoser. Lotta Rizzo som är verksamhetsledare, har själv Asperger och ADHD.
Att ha ADHD och Asperger gör livet annorlunda ibland. Och på somliga sätt gör det att man är en annorlunda chef. Det vet Lotta Rizzo.
–Jag har svårare att förstå det som är osagt, det som står mellan raderna. Men jag är ovanligt bra på andra saker, jag kan till exempel lägga märke till fler detaljer, än vad de flesta andra gör.