Artikel i Social Innovation

2016-07-14

Adhd 1
De ser möjligheter där andra ser problem
På it-företaget Left is Right har de flesta anställda en diagnos inom autismspektrumet eller står långt ifrån arbetsmarknaden av andra anledningar. De har byggt sitt företag genom att ta tillvara de unika kompetenser som personer med autism ofta har. Hemligheten är en arbetsplats där alla hjälps åt, stämningen är god och klimatet tolerant.