Left is Right har vunnits årets Giraffpris!

SVN, delar årligen ut Giraffpriset,  till en person, företag eller organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt och trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd. Läs Juryns motivering på http://www.svnsweden.se/nyheter/vinnaren-av-arets-giraffpris-korad

SVN, delar årligen ut Giraffpriset,  till en person, företag eller organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt och trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd.
Läs Juryns motivering på http://www.svnsweden.se/nyheter/vinnaren-av-arets-giraffpris-korad