IT-lösningar

Left is Right bygger och integrerar system som effektiviserar arbetsprocesser

Det paradoxala är att när IT-lösningar fungerar som bäst märker man inte att de finns. När vi utvecklar nya system eller får förtroendet att se till att befintliga system pratar med varandra är det den insikten vi försöker hålla i huvudet. Vilken sorts system det är spelar mindre roll. Vi sätter oss in i det för att underlätta och effektivisera kundens arbete.

Utveckling av backend-system för hantering av transaktioner

En aktör i finansbranschen gav Left is Right uppdraget att effektivisera arbetsflöden på företagets administrativa sida. Kraven var att kunna hantera omfattande mängder transaktioner, samt hämta och bearbeta information från olika källor för att utifrån detta generera bekräftelser, fakturor och kvitton automatiskt. Systemet skapades helt utifrån kundens önskade arbetsflöde och eliminerade tidskrävande manuellt arbete.