Testning

Left is Right hjälper dig som kund eller leverantör att utföra systemtester och acceptanstester.


Leftisright data analytics

Left is Rights testerbjudande

Systemtest
  • Vi hjälper dig som leverantör att testa (del-) systemets totala funktion på ett strukturerat sätt och gentemot fastställda krav.
Acceptanstest
  • Vi hjälper dig som kund att verifiera att levererade applikationer överensstämmer med vad som beställts.
Leftisright kompetens

Varför Left is Right?

Left is Right är en extern oberoende testleverantör och detta är något som många uppskattar. Hos Left is Right hittar du unika begåvningar och specialkompetenser som passar utmärkt för testning, där det är viktigt med:
  • Extrem noggrannhet
  • Förmåga att fokusera
  • Uthållighet
  • Sinne för detaljer