GDPR

Driver du en verksamhet som kräver att du registrerar känsliga personuppgifter?
Vilka lagar och regler gäller?
GDPR

Vad kan vi göra för din verksamhet?

Driver du idag en verksamhet som kräver att du registrerar känsliga personuppgifter? Vi hjälper redan idag ett flertal kunder med GDPR och har en genomarbetad process för att du och dina anställda ska komma i mål med:
  • Regelefterlevnad i system
  • Regelefterlevnad i organisationen
  • Dataskyddsombud

Vad behövs göras för att följa GDPR

Undersök dataskyddet i er verksamhet IconIcon
Vet du hur dataskyddet ser ut i er verksamhet? Genom att ni granskar er organisation så visar ni att ni sätter värde på personlig integritet. På detta sätt kan ni undvika sanktionsavgifter. Ni får även kontroll över ert GDPR-arbete.
Tolka GDPR IconIcon
GDPR (Dataskyddsförordningen) är ett regelverk som ställer stora krav på den som hanterar personuppgifterna. Det är många som frågar sig vad som gäller och hur man ska agera. Vi kan hjälpa dig med att hitta rätt i djungeln av lagar.
Registerförteckning IconIcon
Om du inte har en registerförteckning över alla personuppgifter som du behandlar så kan vi hjälpa till med att ta fram en digitallösning för detta. Med denna lösning lever ni upp till kravet i artikel 30 i GDPR om att ha en registerförteckning på plats. Denna digitala lösning gör det enkelt att på begäran visa upp registret för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), vid förfrågan
Konsekvensbedömning IconIcon
Varje gång en personuppgift ska hanteras så kan det innebära risker. Därför förenklar det att ha rutiner på plats för riskanalys och dokumentation. Det låter svårare än det är men om rätt rutiner finns från början kan en konsekvensbedömning vara rätt enkel!
Personuppgiftsincident IconIcon
Personuppgiftsincidenter händer ofta snabbt och oväntat. Då behövs det omgående göra en intern utredning utredning och se om händelsen måste anmälas. Det är viktigt att hela organisationen vet vad som ska göras vid en eventuell personuppgiftsincident.